Mundtlighedens magi

Mundtlighedens magi

– retorikkens didaktik, filosofi og læringskultur

Af

Sine Carlsen , Henrik Juel

Pris

350 kr

Om bogen

"Mundtlighedens Magi" handler om hvordan man kan undervise i mundtlighed og praktisk retorik.

Det er sjovt, krævende, udfordrende og meget lærerigt at undervise i, hvordan man stiller sig op og holder en tale eller et mundtligt oplæg. Det pædagogiske og reflekterende arbejde med retorik åbner for spændende erkendelser om mennesker, læringskultur, kommunikation og videnskab.

Sine Carlsen og Henrik Juel, der begge underviser på Kommunikationsuddannelsen på RUC, deler ud af deres erfaringer og teori. De beskriver konkrete øvelser og oplevelser fra undervisningen i mundtlighed, og de diskuterer retorikkens didaktik, filosofi og læringssyn. Øvelserne og tankerne kan bruges i mange forskellige undervisnings- og kursussammenhænge: Erhvervslivet, universiteter, seminarier, gymnasier, folkeskoler.

Hvordan skaber vi et læringsrum, som får de studerende til at føle sig trygge, så de dropper jantelov, konkurrence og nervøsitet, udvikler sig og tør tale engageret og overbevisende foran selv det mest krævende og kritiske publikum?

Hvordan får vi hver enkelt til at finde sine særlige, individuelle talegaver frem? Hvordan bruger vi et stærkt fællesskab i undervisningen til at fremme kreativitet, personlig udvikling og faglig viden om mundtlig kommunikation?

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

21.04.2009

Sider:

261

ISBN:

9788762903333

Omtale af bogen

"Bogen er et must for alle, der underviser i mundtlig kommunikation. Men den er også inspirerende og lærerig læsning for alle, der interesserer sig for læring, og hvordan man fostrer en succesfuld læringskultur... Det , der især er interessant, er bogens måde at omsætte den socialkonstruktionistiske kommunikationsforståelse i læringskulturen. Man kan skabe rum, rammer og muligheder for, at andre lærer. Men de lærer det selv, via rummet, ikke via alt det man forelæser for dem eller alt det, de læser. Den vedlagte DVD sætter billeder og lyd på læringsprocessen og det læringsrum, den foregår i."
Annette Bjerre Ryhede, Kommunikatøren, Oktober 2009

" ... to helt ualmindelige undervisere på RUCs kommunikationsuddannelse, har skrevet en modig og detaljeret bog om deres undervisningsmodul i mundtlig retorik. Alt den slags som det nødvendigt at lære for at lave god undervisning, men som en ny underviser normalt kun får adgang til via erfaring. For den allerede erfarne underviser er der kreative og inspirerende øvelser at udvide sit repertoire med.... og selv for undervisere fra helt andre fag vil det kunne virke inspirerende at kigge ind i et så levende og gennemtænkt undervisningsrum."
Rikke von Müllen, Dansk universitetspædagogisk Tidsskrift , 2010

"Med denne bog bliver en helt essentiel viden om både mundtlig kommunikation og en helt ny læringskultur stillet til rådighed for alle. Det skal med det samme siges, at dette er en helt speciel bog. Ikke fordi den har en tilhørende DVD - det er der efterhånden flere bøger, der tilbyder; men fordi den så detaljeret, åbent og engageret stiller en viden om et undervisningsforløb til rådighed for alle, der måtte være interesserede - og det bør mange være. Det er samtidig en meget personlig bog, der sideløbende med den faglige gennemgang, som er på et højt niveau, også fortæller om forfatternes egne tanker og følelser. Den lægger ud med at gøre rede for forfatternes erfaringer, betænkeligheder og deres baggrund og metode. Og gennem hele bogen er de enkelte afsnit så krydret med relevante indskudte beretninger om forfatternes konkrete oplevelser under læringsforløbet."
Paul Hegedahl, Dknyt, Juni 2009