Montesquieu

Montesquieu

– Statskundskabens klassikere

Af

Adam Diderichsen

Pris

180 kr

Om bogen

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.

Særligt kendt er han for sin lære om magtens tredeling, som han formulerer i hovedværket Om lovenes ånd. For Montesquieu er magtdeling begrundet i idealet om frihed: Kun ved at begrænse magten, kan vi skabe et samfund, hvor borgerne er frie. Omvendt vil et samfund uden magtdeling nødvendigvis degenerere til et despoti, hvor borgerne er reduceret til herskerens slaver. Denne bog præsenterer Montesquieus politiske filosofi i sin helhed. Den viser, hvordan hans tanker om frihed og magtdeling gradvis opstår i hans tidlige skrifter, og dernæst, hvordan han udfolder dem i Om lovenes ånd. Bogen sluttes af med et uddrag fra Om lovenes ånd, der giver læseren mulighed for selv at stifte bekendtskab med dette hovedværk i europæisk tænkning. 

Adam Diderichsen, ph.d. i filosofihistorie, er chefkonsulent i dansk politi.

Podcast

Under Ekstramateriale kan der findes link til Djøfcast - Statskundskabens klassikere. 

Hør adjunkt Adam Diderichsen i samtale med professor Peter Nedergaard om Montesquieu.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.03.2019

Sider:

140

ISBN:

9788757442885

”Den franske retsfilosof Montesquieu har lagt grundstenene til det demokratiske samfund, men med tiden er hans tænkning blevet en selvfølge. I dag gør politiske strømninger dog Montesquieu særdeles aktuel, siger forfatter til ny bog.”
– Camilla Beer Arnsberg, Kristeligt-Dagblad.dk