Grundbog i Mixed Methods

Grundbog i Mixed Methods

– integration som forskningsprakiss

Af

Morten Frederiksen, Jonas Toubøl, Hjalmer Bang Carlsen

Pris

245 kr

Om bogen

Mixed Methods-undersøgelser, der kombinerer flere forskellige former for empiri, bliver mere udbredte. Det gælder særligt indenfor samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsforskning og pædagogisk forskning, hvor tilgangen anvendes både i evalueringer, undersøgelser og større studenterprojekter. Mixed Methods tilgangen har mange fordele sammenlignet med undersøgelser, der kun benytter en enkelt metode. Mixed Methods kan giver både mere dækkende og mere præcise svar på en problemformulering. Man kan kombinere metoder med forskellige styrker og svagheder, som f.eks. interview, survey, eksperimenter, feltarbejde eller fundne data. Man kan undersøge forskellen mellem hvad mennesker siger og hvad de gør og man kan bruge én metode til at komplementere resultaterne fra en anden. 

Grundbog i Mixed Methods giver de nødvendige redskaber til at gennemføre en mixed methods-undersøgelse uanset om man er studerende, praktiker eller forsker. Bogen præsenterer en række konkrete strategier for at gennemføre alle trin af en mixed methods-undersøgelse: fra spørgsmålet om hvordan valget af forskellige metode-kombinationer egner sig til forskellige problemstillinger over valg og indsamling af data til analysen og endelig formidlingen af undersøgelsen og dens resultater, redegøres for hvordan man bedst kombinerer flere metoder for at opnå bedre og mere præcise svar.

Morten Frederiksen, ph.d. (sociologi) og professor v. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Forsker i værdier og velfærd i komparativt perspektiv og har arbejdet med mixed methods-forskning og mixed methods-metodologi siden 2009. Har undervist i mixed methods-forskning på en række danske universiteter, professionshøjskoler, forskningscentre og evalueringsinstitutter gennem en årrække.

Jonas Toubøl, ph.d. (sociologi) og lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, forsker i frivillighed, aktivisme og sociale bevægelser, hvor han kombinerer både survey, etnografi, interview og digitale data i mixed methods undersøgelser af civilsamfundet. Han har undervist i en bred vifte af metoder såvel som forskningsdesign og mixed methods-forskning på Københavns Universitet.

Hjalmar Bang Carlsen, ph.d. (sociologi) og adjunkt v. Institut for Sociologi på Lund Universitet og SODAS, Københavns Universitet. Forsker i civil samfundsdeltagelse og har specialiseret sig i brugen af digitale data i mixed methods-forskning. Har undervist i mixed methods-forskning og digitale metoder i en årrække.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

03.07.2023

Sider:

216

ISBN:

9788757451245