Ministre og embedsmænd

– Pligter og ansvar

Af

Jens Peter Christensen

Pris

495 kr

Om bogen

I de seneste årtier er talrige politisk-administrative skandalesager blevet undersøgt af kommissionsdomstole, undersøgelsesretter og undersøgelseskommissioner. Ministre har fået kritik, er blevet udstyret med ”næser” af forskellig længde eller er blevet tvunget til at gå af. Senest har Instrukssagen ført til en omfattende dommerundersøgelse og en rigsretssag mod fhv. minister Inger Støjberg. De mange sager har rejst væsentlige spørgsmål om ministeransvarets funktion, rækkevidde og effektivitet og om embedsmændenes pligt til at informere, rådgive og advare ministeren.
Med udgangspunkt i de talrige sager belyser denne bog ministres og embedsmænds pligter og ansvar på et virkelighedsnært grundlag, forankret i den mangfoldighed af situationer og problemstillinger, som de mange sager har bragt for dagen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

26.01.2022

Sider:

320

ISBN:

9788757451351

Se på jurabiblioteket

"Når Jens Peter Christensen skriver en bog om ministeransvar og embedsmandspligter, ved man næsten på forhånd, at den er fagligt solid, virkelighedsnær og sprogligt velskrevet. (...)  Det ér en fremragende bog. Navnlig glædes man ved, at den på bedste vis ikke blot udlægger gældende ret, men løbende sætter juraen ind i den virkelighed, som ministre og embedsmænd agerer i."
- Niels Fenger, Ugeskrift for Retsvæsen, den 15. marts 2022

"Bogen er ikke bare oplysende, den er indimellem spydigt morsom"
- Ole P. Kristensen, Berlingske, den 27. februar 2022 

"Jens Peter Christensen er kendt som landets fremmeste ekspert, når det handler om embedsmænd og ministres pligter. Som højesteretsdommer er det dog ikke så ofte, han kan lokkes til at udlægge teksten i aktuelle sager. Men også på et andet område gør han sig tanker i bogen om Rigsrettens indretning. Han mener, at den med fordel kunne være mindre."
- Morten Skærbæk, Politiken, den 22. januar 2022