Ministeransvar

Ministeransvar

Af

Jens Peter Christensen

Pris

600 kr

Om bogen

Mange ministre er i tidens løb blevet undersøgt af kommisionsdomstole og undersøgelsesretter. Nogle ministre har måttet gå af, og i et enkelt tilfælde har der været gennemført en rigsretssag. De mange sager har rejst væsentlige spørgsmål om ministeransvarets funktion, rækkevidde og effektivitet.

Med udgangspunkt i de mange sager, giver denne bog en fremstilling af regler og praksis for ministeransvaret i dansk forfatningsret. Bogen samler sig om fire hovedspørgsmål:

  1. Hvad er formålet med grundlovens regler om ministrenes ansvar, og i hvilke former kan dette ansvar gøres gældende?
  2. Hvilke problemer vedrørende ministeransvaret har i praksis været fremtrædende, og hvor langt rækker ansvaret?
  3. Hvilke problemer knytter der sig til det ansvarssystem - herunder Rigsretten - hvorigennem ministeransvaret gøres gældende, og hvorledes bør dette ansvarssystem indrettes i fremtiden?
  4. Hvilke krav må der stilles til et undersøgelsessystem, for at ministeransvaret kan fungere effektivt?

Forfatteren behandler derudover de problemer, der knytter sig til embedsmændenes ansvar og deres samspil med ministeren.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

16.04.1997

Sider:

620

ISBN:

9788757458411