Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Af

Caroline Adolphsen

Pris

475 kr

Om bogen

Det følger af sundhedsloven, at unge over 15 år selv kan modtage information om deres helbredstilstand og give samtykke til behandling. Men hvordan fungerer denne ret ved siden af forældremyndighedsindehaverens pligt til at drage omsorg?

Dette og en række andre retlige spørgsmål og problemstillinger, der særligt knytter sig til behandlingen af mindreårige i sundhedsvæsenet behandles i bogen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.11.2013

Sider:

350

ISBN:

9788757430684

Se på jurabiblioteket