Miljøoplysningsloven

– Med kommentarer

Af

Azad Taheri Abkenar, Christian Østrup, Mohammad Ahsan

Pris

2.100 kr

Om bogen

Kendskab til offentlighedsloven er ikke tilstrækkeligt, hvis man arbejder med aktindsigt inden for de mange sagsområder, hvor der foreligger miljøoplysninger. Her anvendes miljøoplysningsloven, der i flere sammenhænge giver en bedre adgang til aktindsigt end offentlighedsloven. Kendskab til miljøoplysningsloven er derfor afgørende for at foretage en lovlig behandling af en række anmodninger om aktindsigt. Med Miljøoplysningsloven med kommentarer foreligger der nu for første gang en samlet kommentar til loven. Kommentaren er et nyttigt redskab for alle, der i praksis kommer i berøring med aktindsigtssager, herunder offentlige myndigheder, advokater og journalister.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

24.05.2023

Sider:

730

ISBN:

9788757432596

Se på jurabiblioteket

Bogen er blevet omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 13. september 2023 

U.2023B.224