Miljøbeskyttelsesloven

– Med kommentarer

Af

Gorm Møller

Pris

2.200 kr

Om bogen

Siden 1998-kommentaren har miljøbeskyttelsesloven været genstand for mere end 100 lovændringer, der har medført omfattende ændringer af bl.a. myndigheds- og klagesystemet samt af de beføjelser, myndighederne er tillagt i loven. Den nye miljølovskommentar omfatter alle disse ændringer, idet den kommenterer de enkelte bestemmelser i loven med udgangspunkt i dens forarbejder. Endvidere redegøres for gældende bekendtgørelser og vejledninger samt for retspraksis og administrativ praksis. Relevant EU-regulering og anden miljøretlig litteratur på området inddrages ligeledes.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

12.06.2019

Sider:

1443

ISBN:

9788757434873

Se på jurabiblioteket


"Bogen illustrerer på sin egen måde, at miljøbeskyttelsesloven har fået en kompleksitet og et omfang, der gør den vanskeligt anvendelig for selv trænede jurister. De fleste vil nok på forhånd opgive at danne sig et overblik, fordi loven bestandigt ændres, og fordi overblik over nyere praksis kræver betydelige forkundskaber. Forfatteren, der er tidligere ankechef, fortjener derfor stor ros for at have påtaget sig dette enorme sisyfosarbejde, hvis resultatet samlet må anses for vellykket." 
- Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen, 27. august 2019