Mikroøkonomi

Mikroøkonomi

– introduktion til teorier og praksis

Af

Rune Peter Wingård

Pris

300 kr

Om bogen

Mikroøkonomi – introduktion til teorier og praksis er en kort indføring i mikroøkonomi, der gennemgår de vigtigste, klassiske teorier med et kritisk og moderne udsyn.

Bogen tager udgangspunkt i den klassiske forståelse af forbrugere og producenter, og hvordan producenter profitmaksimerer under forskellige markedsformer. Det er samtidig forfatterens ønske at udfordre og nuancere de klassiske tilgange og teorier ved blandt andet at se på, hvordan forbrugeres og virksomheders adfærd afviger fra modellernes forskrifter. Det er på den måde håbet, at introduktionen kan give en mere præcis forståelse af virkeligheden samt illustrere, hvordan virksomheder kan udnytte denne viden til at optimere deres forretning. Hvert kapitel afsluttes af samme grund med en uddybning af, hvordan virksomheder kan anvende teorierne i praksis. Bogen går desuden i dybden med den offentlige regulering af markeder, hvor forskellige økonomiske teorier endnu en gang inddrages for her at præsentere forskellige bud på den optimale regulering.

Bogen fokuserer i høj grad på teoriernes anvendelse og har en mindre matematisk tilgang end andre lærebøger i mikroøkonomi. Bogen har mange relevante og praktiske eksempler fra både ind- og udland, og bæredygtighed er et gennemgående tema.

Rune Peter Wingård er cand.soc. i internationale udviklingsstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet og underviste i flere år i bl.a. økonomi, statistik og politik på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv sammesteds. Forfatteren er i dag adjunkt på Zealand Erhvervsakademi og underviser hovedsagelig i mikro- og makroøkonomi. Han er desuden meget optaget af klimaet og den grønne dagsorden.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

09.08.2023

Sider:

173

ISBN:

9788757456233