Migrationsjura

Migrationsjura

– Udenlandsk arbejdskraft og EU-borgere mm.

Af

Claes Nilas

Pris

695 kr

Om bogen

Migrationsjura er den første juridiske fremstilling af migrationsmulighederne for udenlandske statsborgere i Danmark.
Gennem et historisk rids viser bogen, hvordan den danske migrationshistorie har udviklet sig fra efterkrigstiden til i dag; en historie, som har haft en kæmpe indflydelse på dansk erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og samfundet generelt.
Migrationsjura behandler desuden reguleringen af tredjelandsstatsborgere og EU-borgeres muligheder for at komme til Danmark for at studere eller arbejde, og som noget nyt behandler bogen de nordiske og tyrkiske borgeres retsstilling ved kortere og længere ophold.
På den baggrund giver bogen et samlet overblik over udlændingesagsbehandlingen – fra indrejse til ophold eller udrejse – herunder også om permanent ophold og udvisning. Bogen skitserer i relation hertil de centrale myndigheder og deres kompetencer.
Migrationsjura behandler alle lovændringer på området til og med udgangen af 2020 og indeholder en omfattende gennemgang og bearbejdning af både retspraksis og administrativ praksis.
Bogen egner sig derfor både som lærebog for studerende, men vil også være et afgørende værktøj for praktikere, der beskæftiger sig med denne del af udlændingeretten.
Migrationsjura indgår som en del af pensum på Københavns Universitets juridiske uddannelse.

Rettelsesblad til Migrationsjura.

Der har beklageligvis indsneget sig et par stavefejl i bogen. Download rettelsesbladet via link ovenfor.

Forfatteren til er bogen er Claes Nilas, direktør i Hjemrejsestyrelsen og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Claes Nilas har tidligere været direktør for Udlændingestyrelsen (1995-2000), vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (2019-2020) og har en årelang erfaring som departementschef i tre forskellige ministerier. Claes Nilas har tidligere bidraget til diverse bøger, senest hans artikel ”Balancen mellem effektivisering og retssikkerhed i strafferetsplejen”i Retsplejeloven 100 år, der udkom på Djøf Forlag i 2019.

Se flere titler inden for Stats- og forvaltningsret

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.02.2021

Sider:

505

ISBN:

9788757437362