Merværdiafgiftspligten

Merværdiafgiftspligten

– den afgiftspligtige transaktion

Af

Dennis Ramsdahl Jensen

Pris

670 kr

 • Bemærk venligst ved køb af e-bøger at
  du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
 • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
 • du kan IKKE læse e-bøger fra Djøf Forlag i Vital Source / Bookshelf eller Adobe Reader.
 • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Merværdiafgiften (momsen) indbringer en væsentlig del af det danske skatteprovenu og har i de senere år påkaldt sig en stadig større bevågenhed fra såvel praktikere som teoretikere. "Merværdiafgiftspligten" er imidlertid den første omfattende danske fremstilling, der behandler denne centrale del af skatteretten.

Gennem systematisk analyse af lovgivning og praksis på området redegør bogen for merværdiafgiftspligtens betingelser, herunder for de principper der finder anvendelse ved opgørelsen af det merværdiafgiftsretlige beskatningsgrundlag.

Bogen indeholder primært en analyse og diskussion af den afgiftspligtige transaktions karakteristika. Forfatteren behandler i den forbindelse følgende emner:

 • Afgrænsningen af det merværdiafgiftsretlige leverancebegreb
 • Kravet om direkte sammenhæng mellem leverance og vederlag
 • Principperne for opgørelsen af det merværdiafgiftsretlige beskatningsgrundlag
 • Begrebet "afgiftspligtig person" med særlig vægt på afgrænsning af begrebet "økonomisk virksomhed"
 • Behandlingen af vederlagsfrie transaktioner

Herunder tager forfatteren en række problemstillinger op til selvstændig analyse og diskussion. Det drejer sig bl.a. om den merværdiafgiftsretlige behandling af ulovlige transaktioner, blandede transaktioner, tilskudstransaktioner, transaktioner mellem interesseforbundne parter osv. Desuden diskuteres det, hvilken vægt merværdiafgiftsretlige principper spiller ved fastlæggelsen af gældende ret - særligt diskuteres det merværdiafgiftsretlige neutralitetsprincips styrke som fortolkningsbidrag.

Da bogen fremstiller gældende ret på det behandlede område, har den ikke alene et teoretisk sigte, men er i lige så høj grad af interesse for dommere, advokater, revisorer, myndigheder og andre, der arbejder praktisk med merværdiafgiftsretten.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.01.2010

Sider:

423

ISBN:

9788757491791