Mening og motivation

Mening og motivation

– i organisation og ledelse

Af

Jan Tønnesvang , Lotte Bøgh Andersen , Cecilie Lindgaard Petersen , Sanne Schou

Pris

325 kr

Om bogen

Hvad er mening? Hvad er motivation? Hvordan har mening og motivation betydning i organisationer? Hvordan kan man arbejde med det i ledelse? Det giver denne bog svar på.

Mening & motivation i organisation og ledelse handler om, hvordan mening kan forstås og forvaltes, så der skabes gode betingelser for et motiveret og meningsfuldt arbejdsliv. Bogen giver en grundig indføring i, hvad mening og motivation er, og viser, hvordan de psykologiske behov for mening, mestring, tilhør og autonomi kan sammentænkes i en helhedsforståelse, der kan anvendes som kompas i det ledelsesmæssige arbejde med mening og motivation. Dette kan gøres i organisationer under både stabile og foranderlige vilkår.

Mening & motivation i organisation og ledelse bygger teoretisk på Vitaliseringspsykologi og empirisk på forskning fra psykologi, statskundskab og ledelsesforskning. Herunder indgår forskningsresultater fra VUOS-projektet, der er et af verdens største igangværende felteksperimenter. Bogen er resultatet af et tværfagligt samarbejde mellem forskere og praktikere fra psykologi og statskundskab, og der inddrages praktiske eksempler baseret på forfatternes mangeårige virke inden for ledelse, ledelsesuddannelse samt ledelses- og lederudvikling.

Ledere på alle niveauer kan bruge bogen til at forstå og understøtte medarbejderes oplevelse af mening, motivation, selvbestemmelse og indflydelse i arbejdslivet. De kan dermed blive bedre til at lede medarbejdere og til at forstå betydningen af mening og motivation i deres eget ledelsesarbejde.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

19.01.2023

Sider:

232

ISBN:

9788757451399

"Bogens styrke overskygger dog svaghederne, hvorfor den klart kan anbefales til dem, der ønsker grundig forståelse for, hvilken rolle mening spiller i skabelsen af motivation og inspiration til, hvordan det ledelsesmæssigt kan anvendes."
 - Inside Forsikring, d. 8. juni 2023