Medieretten, 2. udg. Del 2

Medieretten, 2. udg. Del 2

Af

Søren Sandfeld Jakobsen, Sten Schaumburg-Müller

Pris

800 kr

Om bogen

Denne fremstilling af medieretten omfatter både de traditionelle  massemedier som aviser, tidsskrifter, radio, fjernsyn mv., og de  mange nye digitale onlinemedier som netaviser, streamingtjenester, sociale medier, blogs mv. Hvor førsteudgaven af fremstillingen var samlet i ét - meget omfattende - bind, har vi valgt at opdele andenudgaven i to dele. Nærværende del 2 omhandler det, man kan kalde medierettens specielle del, dvs. de regler, der vedrører mere specielle, markedsmæssige eller sektorspecifikke forhold. De emner, der behandles, er følgende:

  • Medier og persondata
  • Radio- og tv-lovgivning
  • Regulering af film
  • Ophavsret og medier
  • Mediepluralisme og mediestøtte.

Målgruppen er primært advokater, dommere og jurister i medievirksomheder og relevante offentlige myndigheder, organisationer mv., der beskæftiger sig med medieretlige problemstillinger, og som har et naturligt behov for en samlet fremstilling herom. Fremstillingen kan også benyttes som lærebog på medie- og journalistuddannelser, relevante kursusfag på universiteternes jurauddannelser mv.

Søren Sandfeld Jakobsen, ph.d., er professor på CBS, Copenhagen Business School, og advokat hos Gorrissen Federspiel. 
Sten Schaumburg-Müller, dr.jur., ph.d., er professor på Syddansk Universitet.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

09.06.2023

Sider:

387

ISBN:

9788757455892