Medieretten

Af

Søren Sandfeld Jakobsen , Sten Schaumburg-Müller

Pris

1.300 kr

Om bogen

Denne fremstilling af Medieretten omfatter både de traditionelle massemedier, dvs. aviser, tidsskrifter mv. og radio og fjernsyn, og de nye digitale online-medier som fx netaviser, blogs, streaming-tjenester, sociale medier mv. Siden førsteudgaven af fremstillingen fra 2013 er retskildematerialet vokset betragteligt. I denne 2. udgave har vi derfor valgt at opdele publikationen i to dele. 

Denne bog, del 1, indeholder følgende emner:

  • Indledning om medier og medieret
  • Medierettens kilder
  • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og medierne
  • Medierne og privatlivets fred
  • Ærekrænkelser
  • Den offentlige fred (offentlig billigelse af forbrydelse, forhånelser mv)
  • Medieansvar, både inden for og uden for medieansvarsloven
  • God presseskik og genmæle
  • Journalisters rettigheder
  • Offentlighed.

Målgruppen er primært advokater, dommere og jurister i medievirksomheder og relevante offentlige myndigheder, organisationer mv., der beskæftiger sig med medieretlige problemstillinger, og som har et naturligt behov for en samlet fremstilling herom. Fremstillingen kan også benyttes som lærebog på medie- og journalistuddannelser, relevante kursusfag på universiteternes jurauddannelser mv.

Søren Sandfeld Jakobsen, ph.d., er professor på CBS, Copenhagen Business School, og advokat hos Gorrissen Federspiel.

Sten Schaumburg-Müller, dr.jur., ph.d., er professor på Syddansk Universitet.

Se flere titler inden for Erhvervsreguleringsret

 

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

24.11.2020

Sider:

757

ISBN:

9788757443387

Se på jurabiblioteket

”Det er jura for advokater, dommere og jurister i medievirksomheder, relevante offentlige myndigheder, organisationer osv. Men ikke desto mindre er den god at have ved hånden. Som journalist får man præcise, juridiske nedslagspunkter i forhold til ret og pligt, medieansvar, kildebeskyttelse osv. med henvisninger til konkrete afgørelser. Det er vigtigt stof at sætte sig ind i - vel at mærke før man står i retten og får afvist sin sag på grund af en eller anden ligegyldig formalitet.” 
- Bo Elkjær, Journalisten d. 26 juni 2013

 

"Denne bog udgør første del af et værk, hvis 1. udgave udkom i 2013 (anmeldt af Mads Bryde Andersen i U 2014B.95). I sin 2. udgave vil værket udkomme i to bind, hvoraf dette første indeholder medierettens »almindelige del«, forstået som de regler, der vedrører mediernes opfyldelse af deres fundamentale rolle som offentlighedens vagthund i samfundet. Disse emner behandles over de første 11 kapitler, der i 1.-udgaven strakte sig over 602 sider. Del 2, med bogens kapitler 12-16, vil herefter omfatte de specielle regler om sektorspecifikke forhold, herunder radio- og tv-lovgivningen, film- og spillelovgivningen samt de for medierne relevante dele af ophavsretten, markedsføringsretten, persondataretten og konkurrenceretten." 
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 13. januar 2021