Medieansvarsloven og de presseetiske regler

– Med kommentarer

Af

Iben Gjessing, Peter Lambert

Pris

1.200 kr

Om bogen

I denne anden udgave af bogen er kommentarerne til lovens almindelige regler opdateret på baggrund af blandt andet ændringen af § 8, hvorefter medier, som modtager mediestøtte, automatisk er omfattet af loven. Endvidere er ny retspraksis om blandt andet rette sagsøgte i forbudssager og ny juridisk litteratur beskrevet og kommenteret. Nye platforme for formidling af redaktionelt stof har desuden givet anledning til principielle overvejelser, som er søgt beskrevet. Endelig har forfatterne kritisk gennemgået alle kommentarer i førsteudgaven og ændret eller suppleret dem i det omfang, det har kunnet bidrage til større klarhed eller i øvrigt været relevant.

Hvad angår de presseetiske regler og andre bestemmelser, der vedrører Pressenævnets virksomhed, har forfatterne grundigt gennemgået alle pressenævnskendelser afsagt siden førsteudgavens deadline og foretaget en fuldstændig gennemskrivning af navnlig kommentarerne til de presseetiske regler på baggrund af ikke mindst ny eller ændret praksis inden for en række områder. Hvis nye pressenævnskendelser illustrerer det samme som kendelser gengivet i førsteudgaven, de nye kendelser har forfatterne medtaget og i et vist omfang ladet de gamle kendelser udgå. Dette indebærer, at mere end 300 nye kendelser er medtaget i andenudgaven, som er ført ajour indtil 1. maj 2021.

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

30.07.2021

Sider:

577

ISBN:

9788757448047

Se på jurabiblioteket

"Medieansvarsloven med kommentarer er et fremragende værk; forfatterne har formået at dække alle tænkelige problemstillinger, som medieansvarsloven giver anledning til, og indholdet er disponeret, så det er let at bruge bogen som opslagsværk. Omfattende stikords- og afgørelsesregistre bidrager hertil."
-Holger Rosendal, Danskemedier.dk, 27. september 2017