Makroøkonomi og virkelighed

Makroøkonomi og virkelighed

– En teorihistorisk rejse mod den moderne makroteori

Af

Finn Olesen

Pris

350 kr

Om bogen

MAKROØKONOMI OG VIRKELIGHED beskriver den makroøkonomiske udviklingshistorie frem mod den nuværende moderne makroøkonomiske mainstream forståelse. Den starter med Milton Friedman og den monetaristiske revolte mod den traditionelle keynesianske teoridannelse, hvorefter udvalgte aspekter af den ny-klassiske såvel som den ny-keynesianske tankegang præsenteres. Deres teoretiske forskellighed til trods blev deres fælles metodologiske forståelse fundamentet for en ny syntese i makroteori. The New Neoclassical Synthesis med dens DSGE-modeller så dermed dagens lys. 

Gennem brugen af citater og primærkilder søger bogen at give en nuanceret og retvisende fremstilling af teoriernes udvikling. Læseren opfordres til kritisk refleksion og får indsigt i, hvordan forskellige perspektiver kan forme vores forståelse af makroteoriens komplekse historie. Bogen tilbyder ikke kun en intellektuel rejse gennem makroteoriens udvikling, men også inspiration til yderligere fordybelse og kritisk refleksion. 

Finn Olesen (f. 1959) er cand.oecon fra Aarhus Universitet og ph.d. fra Roskilde Universitet. Siden 2011 har han været professor i makroøkonomi ved Aalborg Universitet. Han forsker primært inden for makroøkonomi, post keynesiansk teori, økonomisk teorihistorie og økonomisk metodologi. Han er tidligere forskningsleder af den makroøkonomiske gruppe ved Aalborg University Business School.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

04.01.2024

Sider:

202

ISBN:

9788757460070