Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

– En kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser ifølge serviceloven

Af

Hanne Hartoft

Pris

475 kr

Om bogen

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge, en kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser ifølge serviceloven.

Bogen redegør og analyserer den nuværende lovgivning inden for magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Forfatter Hanne Hartoft sammenholder disse regler med eksempler fra hverdagslivet i opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier, hvor det kan konstateres at reglerne ikke er opbygget, så de afspejler et nutidigt syn på børns beskyttede rettigheder.

Magtanvendelsesudvalgets betragtninger og den politiske aftale fra november 2015 om forslag til lovændringer er indarbejdet i bogen.

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge er en samlebetegnelse for en række forskellige kontrollerende og adfærdsregulerende indgreb. Lovgivningen overlader en række beføjelser, f.eks. til føren og fastholdelse, person og rumundersøgelse, kommunikationskontrol og begrænsninger i bevægelsesfriheden til visse anbringelsessteder. I dagligdagen opstår der dog mange situationer, der ikke er omfattet af reguleringen, og hvor man kan være i tvivl om, hvorledes hensynet til barnets selvbestemmelse skal afvejes overfor omsorgspligten.

Fremstillingen bygger på forfatterens ph.d.-afhandling.

Om forfatteren
Hanne Hartoft er tidligere advokat, og er nu ansat som adjunkt ved Aalborg Universitet, hvor hun underviser og forsker i social- og strafferet.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

30.03.2016

Sider:

491

ISBN:

9788757435412

Omtale af bogen

Bogen Magtanvendelse over for anbragte børn og unge er omtalt i fagbladet Socialrådgiveren 06/16 på side 10. Læs fagbladet