Magt, krig og centralisering

Magt, krig og centralisering

– Dansk politi 1945-2007

Af

Henrik Stevnsborg

Pris

550 kr

Om bogen

Magt, Krig og centralisering - Dansk Politi 1945 - 2007

”…Under en fodboldkamp i Parken den 28. april 2005 mellem FC København og Malmö FF kom FCK foran 2-1 i 2. halvleg. De svenske tilskuere på Tribune D blev aggressive, og der opstod tumult på tilskuerrækkerne. Civilt politi greb ind og tildelte 25 tilskuere 50 slag med stav. Om det ene af disse slag skrev rigsadvokaten senere, at ”politiassistenten, mens han var optaget af en anden episode, i løbet af ganske kort tid og uden i tilstrækkeligt omfang at orientere sig om, hvem eller hvor han ramte, vendte sig rundt og svang sin stav med stor kraft oppe fra og ned, hvorved han ramte NN i hovedet.

Hele situationen var ubestrideligt kaotisk. Alligevel burde politiassistenten ”have orienteret sig med henblik på at sikre sig, at betingelserne for anvendelsen af stav var til stede, og at anvendelsen i givet fald kunne ske i overensstemmelse med reglerne herom”. Rigsadvokaten fandt derfor slaget kritisabelt. Sagen er kendt som ”Parken-sagen”. Den er en påmindelse om, at politiet er en myndighed, der kan bruge fysisk magt for at få sine påbud og forbud efterlevet. Sagen er imidlertid også en påmindelse om, at der er grænser for politiets lovlige magtudøvelse…″


Denne bogs første del handler netop om politiet og magten. Bogens anden del skildrer rollefordelingen mellem politi og forsvar samt de øvrige aktorer i beredskabet under Den Kolde Krig. Og bogens tredje del afdækker den konfliktfyldte balancegang mellem et decentraliseret og et centraliseret politi. Tilsammen udgør bogens tre dele en lang beretning om politiets dramatiske udvikling fra et gammeldags ”politivæsen” i 1945 til ”virksomheden politiet” i 2007.

Bogen bygger på politiets egne sager.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

22.06.2016

Sider:

542

ISBN:

9788757436297

"Den er velstruktureret og velskrevet, ufattelig informativ og i visse kapitler overordentlig detaljeret. Kort og godt et fund for enhver, der ønsker et overblik over de bærende rammer for politiets udvikling i den beskrevne periode". 
- Vicepolitiinspektør Søren Greve, Krigsvidenskab.dk, 21. november 2016


 

"Bogen er skrevet i et levende og flydende sprog, hvilket gør det næsten underholdende for læseren at komme gennem de i sig selv alvorlige og komplicerede emner, som bogen behandler. Dertil kommer som tidligere nævnt, at de mere generelle overvejelser, i det omfang det har været muligt, er suppleret med analyser af konkrete begivenhedsforløb, hvilket også øger bogens læse værdighed."
- Jørgen Albæk Jensen, UfR online, Januar 2017