Mægling, ret og samfund

Mægling, ret og samfund

Af

Jørgen Dalberg-Larsen

Pris

250 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Formålet med denne bog er at bidrage til en dybere og bredere forståelse af fænomenet mægling ved at se på det ud fra forskellige historiske, samfundsvidenskabelige og retlige synsvinkler. I bogen ses bl.a. på mæglingens historiske rødder, dens samfundsmæssige funktioner samt dens placering inden for et retligt univers i forhold til domstolsafgørelser og andre konfliktløsningsmetoder.

Bogen beskæftiger sig også med den kritik af mægling, der er blevet fremført fra forskellige kredse, og kan derved lægge op til en nyttig debat om mæglingens fordele og ulemper sammenlignet med andre konfliktløsningsmetoder.

Bogen kan læses af alle, som er interesseret i at få en større forståelse af mægling, der har fået en stigende betydning som konfliktløsningsmetode de senere år. Den kan også anvendes som undervisningsgrundlag på de mange uddannelsesforløb angående mægling, der efterhånden er etableret, som supplement til fremstilling af selve mæglingsprocessen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

16.11.2009

Sider:

200

ISBN:

9788757493009

Omtale af bogen

"I et alment tilgængeligt sprog diskuterer forfatteren begrebet ud fra forskellige teoretiske og praktiske synsvinkler. Primært rettet mod jurastuderende, men vil også have interesse for potentielle parter i en mæglingsproces."
Søren Brunbech, DBC, lektørudtalelse, Januar 2010

"Jeg kan kun glæde mig over JDL's store interesse for mægling og nye læseværdige bog, og med ham opfordre til flere studier af feltet - fra jurister og andre videnskaber - med henblik på en fortsat nyttig debat."
Vibeke Vindeløv i Ugeskrift for Retsvæsen, 2010