Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Af

Natalie Videbæk Munkholm

Pris

575 kr

Om bogen

Loyalitet i arbejdsretlige relationer har betydning for mange konkrete daglige dilemmaer på den enkelte arbejdsplads. Her opstår hele tiden nye situationer, hvor loyalitetspligten kommer i spil. Særligt i arbejdsretlige relationer kan et krav om loyalitet skabe betænkeligheder. En åben og værdiladet norm, som alle kan erklære sig enige i, efterlader spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem det loyale og det illoyale?

Pligt til loyal adfærd mellem parterne på arbejdsmarkedet påvirkes desuden af overordnede samfundsmæssige overvejelser. Der skal findes en passende balance mellem erhvervslivets konkurrenceevne, individets friheder og rettigheder og fagorganisationernes rolle i den offentlige meningsdannende debat.

Loyalitet i arbejdsretlige relationer er den første samlende fremstilling af loyalitetspligt i arbejdsretlige relationer. Bogen koncentrerer sig om de typer af illoyale handlinger, der ikke knytter sig til konkurrerende handlinger, men i højere grad har at gøre med de ’bløde’ forventninger, parterne kan have til hinanden. Bogen anvender en ny gennemgående systematik og gennemfører omfattende analyser af retspraksis om loyalitetspligt i både den kollektive og den individuelle relation.

Bogen er forfatterens prisbelønnede ph.d.-afhandling.

Om forfatteren
Natalie Videbæk Munkholm, ph.d., er postdoc og adjunkt i arbejdsret ved Juridisk Institut, Aarhus BSS. Herudover coacher Natalie et RU-arbejdsretligt processpil og publicere på nationalt og internationalt.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.08.2016

Sider:

535

ISBN:

9788757436150

Se på jurabiblioteket

”Forfatteren er ikke blind for, at der er tale om en norm (en slags retlig standard) uden et præcist afgrænset indhold (p. 17: »elastik i metermål«). Synspunkterne og konklusionerne strammes derfor heller ikke mere, end materialet kan bære… der er tale om et veludført projekt, som leverer spændende læsning for alle, der interesserer sig for emnet.”

- Palle Bo Madsen, UfR Online, oktober 2016