Lovene og livet

– En retssociologisk grundbog

Af

Bettina Lemann Kristiansen

Pris

600 kr

Om bogen

LOVENE OG LIVET er en retssociologisk grundbog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund.

I GENNEMGANGEN af retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund.

I DENNE 7. UDGAVE er der bl.a. lagt vægt på at belyse digitaliseringen, tendensen til rettens globalisering og de forskellige former for juridisk konfliktløsning. Herudover er en række nye undersøgelser og teorier om rettens rolle nationalt og internationalt blevet behandlet, ligesom der er sket en generel ajourføring af bogens indhold.

BETTINA LEMANN KRISTIANSEN er ph.d. og professor i retssociologi ved Aarhus Universitet.

JØRGEN DALBERG-LARSEN var dr.jur. og professor (emeritus) i retssociologi og retslære ved Aarhus Universitet.

 

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

26.08.2022

Sider:

350

ISBN:

9788757442892

Se på jurabiblioteket

"Den er velskrevet på et dansk, der ikke er hæmmet af juridiske indviklede sætninger eller filosofisk abstrakt tankespind. Det kunne man måske godt frygte, når man blander jura med sociologisk teori. Men det er langt fra tilfældet. Den er let at læse og præsenterer sig på en måde, der virker aktuel og vedkommende i dagens Danmark, og den udmærker sig med mange eksempler."
- Jeff Jørgensen, Retspolitisk Forening, 8. december 2014  

 

"5. udgave af denne retssociologiske lærebog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund, udkom i 2005. I værkets 6. udgave er professor Bettina Lemann Kristiansen indtrådt som medforfatter. Bogen er ført ajour med inddragelse af nye teorier og undersøgelser samt enkelte større ændringer, særligt vedrørende tendenserne til globalisering af retten."  
- Ugeskrift for Retsvæsen, 16. maj 2014