Lov om kommunernes styrelse

– Med kommentarer

Af

Hans B. Thomsen , Lise Brandi-Hansen , Christina Ekmann , Christian Vigh

Pris

2.600 kr

Om bogen

Med dette værk præsenterer forfatterne en ny og ajourført udgave af kommentaren til lov om kommunernes styrelse. Med 12 år siden sidste kommentar har der længe været behov for en ajourføring med de lovændringer og den nye praksis, som er kommet til siden da. Den nye udgave adskiller sig fra den gamle på en række væsentlige punkter. Normalforretningsordenen for kommuner fra 1969 er integreret i teksten, hvor det egner sig og supplerer de enkelte bestemmelser. På den måde sikres det, at praktikeren får begge fortolkningsbidrag. Yderligere er tilføjet de styrelsesretlige regler gældende for regionerne, ligesom de er forsynet med skrivelser fra ministeriet.

 

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

26.08.2022

Sider:

1305

ISBN:

9788757430929

Se på jurabiblioteket