Lov om kommunale og regionale valg

Lov om kommunale og regionale valg

– Med kommentarer

Af

Christine Boeskov, Nicoline Miller, Jørgen Elklit

Pris

1.200 kr

Om bogen

I 1932 udkom en kommenteret udgave af den daværende kommunale valglov (Schau og Holten, 1932), men den er naturligvis for længst blevet forældet. Derfor er der nu (igen) behov for en samlet, kommenteret udgave af kommunal- og regionalvalgloven. Nærværende værk vil være et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der på den ene eller den anden måde har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivning som dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledninger osv. Lovkommentaren henvender sig derfor primært til de personer, der i kommuner og regioner er direkte involveret i afviklingen af alle faser af de to slags valg, men også de mange kommunal- og regionspolitikere og disses bagland i de lokale partiforeninger, journalister, der dækker kommunal- og regionalvalg lokalt og nationalt, forskere m.fl.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.08.2021

Sider:

720

ISBN:

9788757447330

"Samlet kan kommentaren anbefales på det varmeste, idet den giver grundig og opdateret viden om et væsentligt element i vores demokratis funktion."
- Jørgen Albæk Jensen, Ugeskrift for Retsvæsen, den 2. februar 2022