Lov om kollektive afskedigelser

– Med kommentarer

Af

Lene Court-Payen, Mette Klingsten

Pris

1.100 kr

Om bogen

Bogen Lov om kollektive afskedigelser giver en traditionelt opbygget kommentar til lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Værket understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, ansatte i den offentlige administration og i organisationer, virksomhedsjurister, personalekonsulenter og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret. Det er tilstræbt, at også læsere uden særlige forkundskaber på det arbejdsretlige felt kan have gavn af værket.

Vigtige hovedprincipper er medtaget i flere af kommentarerne til de enkelte bestemmelser, og bogens afsnit tjener som checkliste i forbindelse med den praktiske gennemførelse af kollektive afskedigelser.

 


  

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

29.01.2014

Sider:

288

ISBN:

9788757421415

Se på jurabiblioteket

”Den nye udgave af Jurist- og Økonomforbundets Forlags bog om loven om kollektive afskedigelser tjener som checkliste eller håndbog i forbindelse med den praktiske gennemførelse af en masseafskedigelse.”
- Dansk Erhvervs Avis, den 5. februar 2014