Lov om klagenævnet for Udbud

– Med kommentarer

Af

Carina Risvig Hamer

Pris

1.600 kr

Om bogen

Denne bog er en lovkommentar til lov om Klagenævnet for Udbud, der trådte i kraft 1. juni 2010. Klagenævnsloven er siden 2010 blevet ændret en række gange. Sidste gang var i forbindelse med udbudsloven, hvor loven bl.a. ændrede navn fra lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven).

Siden 1.-udgaven af bogen har Klagenævnet for Udbud afsagt en række kendelser af relevans for håndhævelsen af udbudsreglerne, som er inddraget i denne udgave. Derudover blev der med udbudslovens § 185, stk. 2, indført krav om, at ordregivere skal ophæve en kontrakt, når Klagenævnet for Udbud har annulleret ordregiverens tildelingsbeslutning. 

Som ved 1.-udgave af bogen er en gennemgang af aktindsigtsreglerne taget med i denne fremstilling under kommentaren til lovens § 2, stk. 2, pkt. 6, da disse regler er af væsentlig betydning for forbigåede tilbudsgivere, der ønsker at klage.

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

02.06.2020

Sider:

610

ISBN:

9788757442953

Se på jurabiblioteket

"Siden 1.- udgaven af denne bog udkom i 2015 (anmeldt af Katja Høegh i U 2015B, s. 375) har Klagenævnet for Udbud afsagt en række kendelser af relevans for håndhævelsen af udbudsreglerne, ligesom der med udbudslovens § 185, stk. 2, er indført krav om, at ordregivere skal ophæve en kontrakt, når Klagenævnet for Udbud har annulleret ordregiverens tildelingsbeslutning. Med denne 2.-udgave er der taget højde for denne retsudvikling"
- Carina Risvig Hamer, Ugeskrift for Retsvæsen, den 7. september 2020 

"Det er derfor yderst velkomment, at ph.d. og lektor ved Syddansk Universitet Carina Risvig Hamer nu har skrevet en kommentar til håndhævelsesloven med en stort set udtømmende gennemgang af praksis om håndhævelsesloven og mange glimrende refleksioner over forståelsen af loven og rets- og klagenævnspraksis. Anvendeligheden af værket øges yderligere af, at forfatteren har medtaget og kommenteret de ændringer i håndhævelsesloven, som forslaget til ny udbudslov vil medføre.”
- Katja Høegh, Ugeskrift for Retsvæsen, oktober 2015