Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven)

– Med kommentarer

Af

Thomas Andersen Thrane , Bent Ole Gram Mortensen

Pris

850 kr

Om bogen

Det er en politisk ambition, at der i 2030 skal være 775.000 elbiler. Det kræver massiv nyetablering af opladningsinfrastruktur. Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) udgør den juridiske ramme herfor. Loven indeholder nye markeds- og forbrugerretlige regler, ligesom loven også redefinerer kommunernes rolle. Bogen kommenterer også de væsentligste bekendtgørelser, og berører tillige det komplekse samspil med energiforsyningslovgivningen. Lovkommentaren er nyttig for offentlige myndigheder såvel som for praktikere inden for energi- og transportbranchen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.05.2023

Sider:

277

ISBN:

9788757454734

Se på jurabiblioteket