Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR)

– Med kommentarer

Af

Ulla Fabricius

Pris

1.600 kr

Om bogen

I 2012 ratificerede Danmark tillægsprotokollen til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej (CMR-konventionen). Det fik bl.a. konsekvenser for lov om fragtaftaler ved international vejtransport, hvor det bl.a. blev muligt gennem ratificeringen at anerkende elektroniske fragtbreve og kommunikation.
I 4. udgave af lovkommentar om fragtaftaler ved international vejtransport behandles disse ændringer. Tillægsprotokollen er indarbejdet i CMR-loven, hvorfor nærværende lovkommentar indeholder helt nye bemærkninger til elektroniske fragtbreve og kommunikation. Strukturen er ændret lidt i forhold til de tidligere udgaver af lovkommentaren, så den er blevet nemmere at bruge som opslagsværk.
Fremstillingens primære sigte er at redegøre for gældende dansk ret, men vil som i de tidligere udgaver, medtage udenlandske retsafgørelser såvel som referencer til udenlandske forfattere. Gennemgangen af udenlandsk retspraksis er ikke udtømmende, men baseret på en gennemgang af domme optrykt primært i European Transport Law, Nordiske Domme i Søfartsanliggender samt retspraksis, der fremgår af udenlandsk retslitteratur. Domsgennemgangen er afsluttet ultimo april 2017, idet det bemærkes, at den seneste udgave af Nordiske Domme i Søfartsanliggender er årgang 2013.

I den trykte udgave af bogen er Bilag 1: KONVENTION OM FRAGTAFTALER VED INTERNATIONAL GODSBEFORDRING AD LANDEVEJ (CMR) ved en fejl ikke medtaget i sin fulde ordlyd, men kan downloades som pdf her eller under fanen EKSTRAMATERIALER.

 

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

09.11.2017

Sider:

774

ISBN:

9788757433906

Se på jurabiblioteket

"Særlige typer af ansvarssager, som tidligere har givet anledning til problemstillinger og retssager, har fået en detaljeret praksisopdatering. Herunder blandt andet transport af temperaturfølsomme varer - særligt medicin, spørgsmålet om hvornår noget er groft uagtsomt og den juridiske betydning af hvilken aftale, der er indgået."
- Trans Inform, 18. december 2017

 

 

"Lovkommentaren beskæftiger sig særligt med det dilemma, at loven på den ene side er ufravigelig, men på den anden side kun gælder for aftaler om vejtransport. Det vil sige, at parterne faktisk har et betydeligt spillerum til at regulere deres samarbejde og dermed også deres ansvarsforhold."
- Transportnyhederne.dk, 15. november 2017