Lov om Domstolsstyrelsen

Lov om Domstolsstyrelsen

Af

Bertil A. Frosell , Christian Lundblad , Inge de Neergaard , Niels Juhl , Gerd Sinding

Pris

625 kr

Lov om Domstolsstyrelsen trådte i kraft i 1999. Loven skulle styrke domstolenes uafhængighed og markere deres stilling som den tredje statsmagt. Derfor fik Domstolsstyrelsen en særlig selvstændighed i forhold til justitsministeren. Styrelsens vigtigste opgave er at varetage domstolenes administrative og bevillingsmæssige forhold. 

Forfatterne til bogen er dommere og har alle i kortere eller længere perioder arbejdet med administrationen af domstolene. Med kommentaren vil forfatterne bidrage til forståelsen af, hvordan administrationen af domstolene fungerer i praksis, men kommentaren kommer også ind på de statsretlige perspektiver, som knytter sig til domstolsadministrationen. Endelig omfatter kommentaren nogle overvejelser, der har mere retspolitisk karakter.
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.05.2024

Sider:

230

ISBN:

9788757451993