Ligningsloven

Ligningsloven

– Med kommentarer

Af

Henrik Peytz

Pris

2.975 kr

Om bogen

Ligningsloven er en af Danmarks centrale skattelove. Kommentaren vedrører en lang række skatteretlige emner af væsentlig betydning for både erhvervsdrivende og privatpersoner.

Bogen giver et struktureret overblik over praksis, forarbejder og litteratur og henvender sig til advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder, in-house advokater, virksomheders interne skatteafdelinger og HR-afdelinger samt andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret.

Fremstillingen er ajourført til 31. december 2020, og der er i begrænset omfang taget hensyn til efterfølgende fremkommet materiale. Ændringerne ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 og lov nr. 533 af 27. marts 2021 er indarbejdet. 

Ligningsloven udkommer i tre bind grundet stoffets omfang. Prisen er for alle tre bind. Værket sælges kun samlet.

Rettelse vedrørende Ligningsloven med kommentarer, bind I, 3. udgave, 2021:

Der har desværre indsneget sig en fejl på lovkommentarens omslag, idet der står: ”Bind I · §§ 1-8 V”.

Ligningsloven med kommentarer, bind I, 3. udgave, angår imidlertid rettelig ligningslovens §§ 1-8 Y.

Se alle titler inden for skatteret

 

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

21.05.2021

Sider:

3309

ISBN:

9788757448757