Life science jura

– Med fokus på medicin- og medicoindustrierne

Af

Karen Dyekjær , Mette-Marie Henrichsen , Mikkel Vittrup

Pris

1.050 kr

Om bogen

Life science dækker i bred forstand over videnskaben om livet og udgør et voksende industriområde, der spænder over forskning og medicoindustrien. I Life Science Jura tager forfatterne udgangspunkt i medicinindustrien, hvor hovedvægten lægges på regler og praksis i forbindelse med godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler, herunder også biologiske lægemidler, og på andre områder, der har særlig betydning for lægemiddelindustrien.

Bogen behandler samtidig regler og praksis inden for medicoindustrien (medicinsk udstyr), hvor der i de seneste år har vist sig at være overlap med medicinindustrien.
Forskningsområdet inden for life scienceindustrien er også medtaget, herunder beskyttelse af enerettigheder. Feltet rækker således ind over en række traditionelle juridiske discipliner som forvaltningsret, immaterialret, markedsføringsret, konkurrenceret og mere sektorspecifikke regler om lægemidler mv. Bogen indeholder desuden et selvstændigt afsnit om pharmaøkonomien.
Alle emnerne er af stor praktisk og økonomisk betydning.

Life Science Jura er en grundbog, der giver en generel indføring i emnet, men tjener også som praktisk opslagsværk for jurister og andre, der arbejder med området.

Bogens forfattere er alle aktive i advokatbranchenmed stor erfaring inden for netop life science-jura.

 

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

05.09.2020

Sider:

487

ISBN:

9788757444698

Se på jurabiblioteket

"Denne håndbog om de sektorspecifikke regler, der har betydning for life science-industrien og de hertil knyttede forskningsmiljøer, er nu opdateret med de seneste ændringer i lovgivning og retspraksis. Forrige udgave udkom i 2016, og revisionen har endnu en gang udvidet bogens omfang væsentligt, i denne udgave med 80 sider. Alle tre forfattere er advokater med erfaring inden for emneområdet."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 4. november, 2020