Lejeloven

– Med kommentarer

Af

Martin Birk, Claus Rohde, Marianne Kjær Stolt

Pris

2.500 kr

Om bogen

Indtil denne udgivelse af Lejeloven med kommentarer, udkom det seneste eksemplar af en lejelovskommentar i 1980 med et tillæg i 1984. Denne, derfor, tiltrængte lovkommentar til lejeloven angriber emnet på en anderledes måde end de, på området, mange lærebøger og andre opslagsværker.

Lejeloven er meget kompleks og formalistisk, og det kan være vanskeligt for især udlejer at manøvrere sig gennem regeljunglen uden at have professionel bistand. Denne traditionelt opbyggede lovkommentar gennemgår systematisk lovteksten og giver en udførlig fremstilling af de enkelte paragraffer. I 2015 er der indført ny lovgivning på området, som har medført en gennemgribende forenkling og modernisering af lejelovgivningen. For de professionelle udlejere er de største ændringer bl.a. overholdelse af de obligatoriske regler om indflytnings- og udflytningssyn, hvor udlejeren risikerer at tabe sit krav på istandsættelse helt eller delvist, hvis reglerne ikke overholdes samt afskaffelse af muligheden for at aftale nyistandsættelse, herunder hvem der skal betale for maling af lejligheden, når lejeren flytter efter kort tid.

Kommentaren er ajourført med retspraksis og artikler, der er udgivet frem til 1. august 2014. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget.

Om forfatterne
Martin Birk er ansat som juridisk konsulent hos Vesthimmerlands Kommune, hvor fokus er på opgaver vedrørende fast ejendom, herunder almene boliger. 
Claus Rohde, ph.d., er professor i formueret ved Aarhus Universitet, hvor han underviser i bl.a. lejeret. Han er desuden formand for huslejenævnet i Aarhus og Haderslev og underviser på bl.a. advokatkurser samt fungerer som voldgiftsdommer. 
Marianne Kjær Stolt er direktør samt advokat i Levring & Levring A/S, medlem af Advokatrådets ekspertpanel og bestyrelsesmedlem i Danske Ejendomsadvokater. 

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

08.12.2015

Sider:

1140

ISBN:

9788757409079

Se på jurabiblioteket

”Meget kunne haveværet anderledes og bedre, men trods fejl og mangler må det konkluderes, at vi har fået en glimrende fremstilling, der med sikkerhed bliver en ny og uomgængelig lejeretlig klassiker, som der vil blive henvist flittigt til.”
- Hans Henrik Edlund, UfR online

 


 

"Lejeloven er meget kompleks og formalistisk, og det kan være vanskeligt for især udlejer at manøvrere sig gennem regeljunglen uden at have professionel bistand. Denne traditionelt opbyggede lovkommentar gennemgår systematisk lovteksten og giver en udførlig fremstilling af de enkelte paragraffer. I 2015 er der indført ny lovgivning på området, som har medført en gennemgribende forenkling og modernisering af lejelovgivningen. For de professionelle udlejere er de største ændringer bl. a. overholdelse af de obligatoriske regler om indflytnings-og udflytningssyn, hvor udlejeren risikerer at tabe sit krav på istandsættelse helt eller delvist, hvis reglerne ikke overholdes."

- Omtale i Magasinet Advokaten