Ledelsesdilemmaer

Ledelsesdilemmaer

– og kunsten at navigere i moderne ledelse

Af

Rikke Kristine Nielsen , Thomas Duus Henriksen , Anne-Mette Hjalager , Henrik Holt Larsen , Frans Bévort ,

Pris

325 kr

Om bogen

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.

Bogen definerer begrebet ledelsesdilemma og analyserer i hvert sit kapitel ti vigtige ledelsesdilemmaer. Beskrivelserne er baseret på strejftog gennem den aktuelle ledelseslitteratur, og der gives eksempler fra virksomheder samt anbefalinger til, hvordan ledere kan arbejde med dilemmaerne.

Bogens målgruppe er ledere og HR-professionelle i private og offentlige virksomheder samt studerende på ledelsesfag.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.06.2018

Sider:

220

ISBN:

9788757440829

"Forfatterne, som alle har forsket i ledelse, er efter min mening rigtig gode til at sætte sig ind i virksomhedernes udfordringer. De 10 dilemmaer, de har valgt at gennemgå, er særdeles relevante. Hvert kapitel gennemgår et dilemma, og såvel erfarne ledere, som nye ledere og studerende vil kunne finde emner, der er relevante for dem. (...) Bogens overordnede tese om, at moderne ledere må leve med dilemmaer, som de ikke kan prioritere i mellem, er godt spottet af forfatterne og en god rød tråd gennem bogen."
- Anmeldelse ved Ulla Bechsgaard, Jyllands-Posten, 11. august 2018. Anmeldelsen er også bragt på Finans.dk.
 

"Ifølge forfatterne står nutidens ledere ofte over for paradokser, så det ikke er et spørgsmål om at vælge ’enten-eller’, men i stigende grad at håndtere ’både-og’. Det stiller særlige krav til lederen, og i bogen præsenteres derfor en køreplan for, hvordan den enkelte leder kan arbejde med såkaldt dilemma-ledelse."
- Mads P. Sørensen, Djøfbladet, 15. september 2018