Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger

– Udviklingslinjer i ledelsesansvaret

Af

Carsten Fode

Pris

550 kr

Om bogen

Bestyrelsesarbejdet har ændret sig væsentligt de senere år og er blevet mere omfattende og komplekst. Samtidig er der kommet større fokus på bestyrelsesansvaret, og antallet af ansvarssager stiger. Frygten for ansvar kan være ødelæggende for gode initiativer, gøre det sværere at rekruttere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og lægge en dæmper på den forretningsmæssige udvikling. Det gælder, hvad enten frygten er berettiget eller ej. Hvem har lyst til at blive mødt med ruinerende personlige erstatningskrav og langvarige retssager? Men hvad er baggrunden for stigningen i ansvarssager?

Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger beskriver de seneste års udviklingstendenser, herunder påvirkningen fra udlandet. Udviklingen er bl.a. påvirket af muligheden for gruppesøgsmål, for inddragelse af såkaldt litigation funding, øget aktionæraktivisme samt helt nye sagstyper. Det øgede fokus på bestyrelsesansvaret rejser spørgsmålet, om bestyrelsen har mulighed for at blive friholdt fra ansvar i forhold til selskabet og kapitalejerne. I bogen diskuteres behovet for konkret at kunne indgå en aftale om friholdelse for ansvaret, ligesom de konkrete muligheder analyseres. Der synes at være langt større muligheder for sådanne friholdelsesaftaler end normalt antages. Bogen sætter desuden fokus på de ikke uvæsentlige faldgruber i bestyrelsesansvarsforsikringerne.

Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger henvender sig til erhvervsadvokater, virksomhedsjurister og bestyrelsesmedlemmer.

Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og advokat med speciale i selskabsret. Han har ført eller som faglig rådgiver været involveret i en lang række af de sager om ansvarspådragelse, der har været de seneste år.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

18.03.2020

Sider:

280

ISBN:

9788757445350

Se på jurabiblioteket

"Det er en absolut læseværdig bog, som varmt kan anbefales til alle, der beskæftiger sig med risiko og ansvar for ledelsesmedlemmer, hvad enten det er som ledelsesmedlem eller rådgiver. Det er ikke bogens hensigt, at den skal være en traditionel fremstilling af ledelsesansvaret i dansk ret, og den supplerer på glimrende vis disse fremstillinger ved at have fokus på de overvejelser, som bestyrelse og direktion må gøre sig for at imødegå den nye trend med øget risiko for at blive involveret i ansvarssager."
- Thorbjørn Sofsrud, Ugeskrift for Retsvæsen, den 9. september 2020

 "Bogen dækker således også en del af bankkrisens afgørelser, og der medtages endda sager, der endnu ikke er rejst, men som blot er omtalt i dagspressen. Herved opnår forfatteren at bibringe et fuldstændig ajourført billede af ansvaret indtil ultimo 2019. En bedrift, der i sig selv er særdeles anerkendelsesværdig (...) Bogen er generelt velargumenteret og potentielt debatskabende. Den fortjener bestemt at blive læst – gerne af personer, der i forvejen beskæftiger sig professionelt med ledelsers erstatningsansvar."
- Professor emeritus Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet, udgivet af Karnov, 2020

"Det er vigtigt at fastholde, at tredjepartsfinansiering er godkendt af Højesteret, og fordelen er, at man kan få finansieret sager, som ellers ikke kan føres, men tredjepartens finansieringsinteresse må ikke få overvægt. Men det er en svær grænse at trække, og derfor er der behov for regulering," siger Carsten Fode, der har skrevet om problemstillingen i sin bog " Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger", der udkommer i midten af marts på Djøf Forlag."
- Johan Christensen, Børsen, den 3. marts 2020