Lærebog om indkomstskat

Af

Jane Bolander, Liselotte Madsen, Inge Langhave, Anders Nørgaard Laursen

Pris

1.650 kr

Om bogen

20. udgave af "Lærebog om indkomstskat" giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, universiteterne m.fl., men bogen kan med fordel også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i Skatteforvaltningen og andre praktikere. Blandt andet af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.

Udgave:

20

Udgivelsesdato:

22.08.2023

Sider:

1437

ISBN:

9788757454369

Se på jurabiblioteket