Lærebog om indkomstskat

Af

Jane Bolander , Liselotte Madsen , Inge Langhave , Anders Nørgaard Laursen

Pris

1.650 kr

Om bogen

20. udgave af "Lærebog om indkomstskat" giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, universiteterne m.fl., men bogen kan med fordel også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i Skatteforvaltningen og andre praktikere. Blandt andet af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.

Udgave:

20

Udgivelsesdato:

22.08.2023

Sider:

1400

ISBN:

9788757454369

Se på jurabiblioteket