Lærebog i informationsret

Af

Henrik Udsen, Vibeke Borberg, Thomas Riis, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo,

Pris

800 kr

Om bogen

Lærebog i informationsret giver en introduktion til en række af de regelsæt, der regulerer rettigheder til forskellige former for information:
• Ophavsret
• Varemærkeret
• Domænenavnsret
• Patentret
• Forretningshemmelighedsbeskyttelse
• Databeskyttelsesret
• Personlighedsret

Bogen gennemgår de fællestræk, der knytter de enkelte discipliner sammen i fællesdisciplinen informationsret og præsenterer en række informationsretlige grundsætninger. Bogen beskriver endvidere mellemmænds ansvar for krænkelser af informationsrettigheder.

Bogen anvendes som lærebog i faget Informationsret på jurauddannelsen ved Københavns Universitet, men vil også kunne anvendes af andre, der ønsker en introduktion til de enkelte discipliner og til informationsretten som tværgående disciplin.

Bogens forfattere er tilknyttet Center for informations- og innovationsret (CIIR) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.
 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

14.08.2020

Sider:

543

ISBN:

9788757448061

Se på jurabiblioteket