Kursgevinstloven

– Med kommentarer

Af

Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen, Henrik Peytz

Pris

1.900 kr

Om bogen

Kursgevinstloven – med kommentarer gennemgår og fortolker loven om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013.

Denne udgave er en videreførelse af de to tidligere lovkommentarer fra 1998 og 2004.  Fremstillingen er ajourført til 1. november 2013.  3. udgave af "Kursgevinstloven" er således væsentligt opdateret med lovændringer og relevant praksis.

Kursgevinstloven omfatter gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer, herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve, gevinst og tab ved frigørelse for gæld, gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter under hensyn til de regler, der gælder for det underliggende aktiv. 
  

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

06.01.2014

Sider:

836

ISBN:

9788757426199

Se på jurabiblioteket

”Da det typisk er forholdene omkring et enkelt emne inden for eksempelvis eftergivelse af gæld ved akkorder eller finansielle kontrakter, har denne lovkommentar en struktur, der er relevant i det daglige arbejde, når svaret skal findes på konkrete spørgsmål om den skattemæssige behandling af kursgevinster eller tab.”
- Henrik Carmel, Signatur d. 28 februar 2014