Kulturer og organisationer

Kulturer og organisationer

– Overlevelse i en grænseoverskridende verden

Af

Gert Jan Hofstede , Michael Minkov

Pris

460 kr

Om bogen

Kultur er de grundfæstede og ofte ubevidste værdier vi er vokset op med. Det er de kulturelle forskelle der adskiller os fra de andre. Bogen afdækker de værdier, der kendetegner de forskellige kulturer - såvel de nationale og regionale som de organisatoriske. Forfatterne redegør for disse værdier via kulturelle dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd samt usikkerhedsundvigelse og krisehåndtering. Disse begreber og værdier gøres levende og vedkommende med en række eksempler fra dagligdagen rundt om i verden.

Forfatterne viser desuden hvordan man håndterer det interkulturelle - dvs. slår bro over forskellene i de kulturelle værdinormer, f.eks. i internationale koncerner.

Bogen henvender sig især til ledere, faglige specialister og forhandlere i såvel erhvervslivet som organisationer, hvor der arbejdes på tværs af de kulturelle skel. Men alle med interesse for interkulturelle forhold og ønske om en større kulturforståelse, kan få glæde af denne spændende bog.

I denne ajourførte 3. udgave medvirker Michael Minkov som ny medforfatter. Dette har bl.a. betydet, at datagrundlaget er udvidet med en række østeuropæiske lande, således at resultater, eksempler og kulturmodeller er blevet endnu bedre og mere nuancerede.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

26.11.2010

Sider:

553

ISBN:

9788762903777