Kønsskifte - juridisk set

Kønsskifte - juridisk set

Af

Marianne Holdgaard, Bettina Lemann Kristiansen

Pris

170 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Kønsskifte frembyder særlige juridiske problemer. På baggrund af et omfattende sagsmateriale behandles i bogen navnlig forvaltningsretlige og menneskeretlige problemstillinger relateret til den retlige regulering og praksis i forbindelse med kønsskifte. Der sondres mellem det fysiske og det juridiske kønsskifte (tilladelse til ændring af fornavn og CPR-nummer). Retsgrundlaget for kønsskifte og anvendelsen heraf relateres til den generelle samfundsmæssige udvikling, herunder den øgede accept af og viden om transseksualitet og behandlingen heraf - både i sundhedssystemet og i befolkningen. Retsområdet befinder sig i et spændingsfelt mellem nogle overordnede samfundsmæssige hensyn og nogle grundlæggende hensyn til individets integritet, frihed og autonomi. På grundlag af retspolitiske overvejelser argumenteres der for en ændring af retstilstanden. Marianne Holdgaard, ph.d. og adjunkt ved Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Underviser i familieret, arveret og menneskeret. Bettina Lemann Kristiansen, ph.d. og lektor ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Underviser i Ret og Samfund samt retssociologi.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.01.2010

Sider:

123

ISBN:

9788757490817