Kommunernes opgaver

– kommunalfuldmagten mv.

Af

Karsten Revsbech, Hanna Ege, Hans B. Thomsen

Pris

850 kr

Om bogen

Kommunerne varetager en række lovbestemte opgaver. Herudover kan kommunerne varetage yderligere opgaver på et ulovbestemt grundlag inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Bogen omhandler navnlig reglerne om denne kommunalfuldmagt, men dertil også enkelte love, som knytter sig hertil, f.eks. lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber samt lov om erhvervsfremme.

Bogen er oprindelig udarbejdet med henblik på undervisningen i kursusfaget kommunalret på kandidatuddannelsen i jura ved Aarhus Universitet, men henvender sig herudover til undervisere og studerende i kommunalret ved andre læreanstalter. Bogen henvender sig også til praktikere og andre med behov for viden om kommunalfuldmagtsreglerne. Med 4. udgaven er bogen ajourført på grundlag af nyt lovstof samt ny praksis. Der er indsat et nyt lovregister og et nyt skrivelsesregister, og alle skrivelser, der henvises til, er forsynet med en henvisning til ministeriets resumédatabase.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

20.07.2023

Sider:

543

ISBN:

9788757451078

Se på jurabiblioteket

Bogen er blevet omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen d. 26. oktober 2023 U.2023B.326/3