Kommunalret

Af

Karsten Revsbech, Søren Højgaard Mørup, Jens Garde

Pris

350 kr

Om bogen

Bogen behandler to emner inden for kommunalretten; kommunalfuldmagten og tilsynet med kommunerne. Disse to emner er interessante i samspil, dels fordi øget decentralisering af opgaver betyder mere tilsyn, og dels fordi de udgør to hovedemner inden for kommunalretten.

Bogen er primært tænkt som en vigtig del af grundlaget for undervisningen i forvaltningsret for universitetsstuderende, og den bidrager med henvisninger til relevant lovgivning og grundig gennemgang af området. Praktikere, der beskæftiger sig med løsningen af kommunale opgaver eller tilsyn, kan også læse bogen og blive opdateret med den lovgivning, de er med til at forvalte.

 

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

15.01.2023

Sider:

153

ISBN:

9788757449976

Se på jurabiblioteket