Kommunal varmeplanlægning

Kommunal varmeplanlægning

– i retlig belysning

Af

Bent Ole Gram Mortensen

Pris

280 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Bogen bygger på en undersøgelse af kommunernes rolle som varmeplanmyndighed. Undersøgelsen blev foretaget i foråret 2006. Formålet har været at afdække kommunernes faktiske forvaltning på området. En sådan undersøgelse har ikke tidligere været foretaget. I denne bog formidles dels resultatet af undersøgelsen, dels redegøres der for gældende ret på området, herunder kommunernes forpligtelser. Som helhed betragtet er kommunernes administration af området ganske fornuftig. I enkelte tilfælde er resultatet dog udtryk for, at administrationen ikke altid er hensigtsmæssig, på enkelte punkter direkte kritisabelt. Dette er dog på punkter, der burde være let at rette op på. De primære områder, der berøres, er:· Varmeplaner efter 1990.· Elopvarmningsforbuddet.· Behandling og fremsættelse af projektforslag.· Projektgodkendelse.· Tilslutnings- og forblivelsespligt.· Dispensation.· Angivelse af kollektiv opvarmningsform (naturgas eller fjernvarme).· Kommunale garantier og bestyrelsesposter. Bogen er væsentlig læsning for den kommunale forvaltning, de kollektive varmeforsyningsanlæg og disses rådgivere. Der er som kapitel 9 indsat et kort resumé over de væsentligste resultater af den foretagne undersøgelse.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

08.08.2007

Sider:

150

ISBN:

9788757491968