Kommenteret straffelov

– almindelig del

Af

Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk, Jens Røn

Pris

1.650 kr

Om bogen

Kommenteret straffelov. Almindelig del udgør sammen med Kommenteret straffelov. Speciel del et af hovedværkerne inden for den strafferetlige litteratur. Denne 12. udgave af kommentaren giver svar på, hvordan straffelovens bestemmelser (§§ 1-97 c) skal fortolkes og anvendes. Bogen belyser spørgsmål og problemstillinger vedrørende retsanvendelsen, analyserer og henviser til de relevante retskilder på området og inddrager uenigheder mellem teori og praksis. Kommentaren er ajourført med retspraksis og andre retskilder til og med februar 2023. Den er forsynet med et omfangsrigt register, der øger anvendeligheden. 
 

Kommenteret straffelov. Almindelig del er udarbejdet af professor Thomas Elholm, professor Lasse Lund Madsen, advokat Hanne Rahbæk og retspræsident Jens Røn.

Udgave:

12

Udgivelsesdato:

29.08.2023

Sider:

760

ISBN:

9788757454079

Se på jurabiblioteket