KØB

– Dansk indenlandsk købsret

Af

Joseph Lookofsky , Vibe Ulfbeck

Pris

550 kr

Om bogen

Bogen Køb handler om dansk indenlandsk købsret, det vil sige køb af løsøre i henhold til Købeloven af 1906 med senere ændringer, KBL. De første ni kapitler omfatter KBL-reglerne for civilkøb og køb mellem handlende, hvorimod forbrugerkøbets særregler drøftes i et kapitel for sig. 

I denne 6. udgave har forfatterne taget højde for den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelse af bogens 5. udgave (2020). Kapitlet om forbrugerkøbets særregler er opdateret med de EU-forbrugerretlige direktiver, som siden januar 2022 har været en del af gældende (købs)ret. 

Det er fortsat tanken at give en introduktion til de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en introduktion til nogle mere almindelige obligationsretlige regler – set i lyset af internationale påvirkninger. 

Joseph Lookofsky er dr.jur. og professor emeritus i formueret ved Københavns Universitet. 

Vibe Ulfbeck er dr.jur. og professor i formueret ved Københavns Universitet, hvor hun er leder af CEPRI (Centre for Private Governance).

Udgave:

6

Udgivelsesdato:

16.01.2024

Sider:

329

ISBN:

9788757455793

Se på jurabiblioteket