Klimakommunikation

Klimakommunikation

– fra Greenwashing til bæredygtig forretning

Af

Astrid Haug

Pris

300 kr

Om bogen

Det er svært at være grøn. Mange virksomheder frygter at blive beskyldt for greenwashing og ender i stedet med at greenhushe. Der er dog masser af måder, man kan kommunikere om sine klimarelaterede indsatser uden at falde igennem. Dette skal ske uden, at vi sælger falsk håb til brugerne. Virksomheder bør i stedet skubbe ansvaret opad mod det politiske system og blive skarpe til klima-advocacy. 

Bogen henter inspiration fra de yngre klimaaktivister og de virksomheder, som går nye veje. Kommunikation er nemlig ikke nok, når vi skal håndtere konsekvenserne af klimakrisen. Der er brug for nye forretningsmodeller som cirkulær økonomi samt for at sætte yderligere fokus på koblingen mellem teknologi og klima. 

Danske virksomheder er blandt de mest ambitiøse i verden med hensyn til at sætte forpligtende klimamål. Den dårlige nyhed er dog, at det går alt for langsomt med at nedbringe de globale udledninger. Den gode nyhed er, at alle virksomheder kan og skal spille en rolle i at afbøde konsekvenserne af klimakrisen. 


Bogen giver ledere, bestyrelser, kommunikationsfaglige og andre interesserede et bud på, hvordan de kan navigere i forhold til forbrugere, medier og interessenter, når de skal kommunikere om klimarelaterede tiltag. Virksomheder kan spille en afgørende rolle ved at undlade at greenwashe, ved at kommunikere om deres klimarelaterede tiltag og ved at tage højde for klimakrisen i deres forretningsmodel, samt ved at deltage i den politiske debat om klima og biodiversitet. 


Bogen indeholder en række interviews, cases samt lettilgængelige modeller og teori og egner sig derfor godt både som faglig inspiration samt til undervisning.


ASTRID HAUG har næsten 20 års erfaring i at arbejde med strategisk kommunikation og samfundsforandringer. Hun har tidligere udgivet fem bøger, er forperson for Unicef og bestyrelsesmedlem i bl.a. Re-Zip, Veras og Vintage, samt strategisk rådgiver i eget bureau gennem 10 år.

Opdatering vedr. bogens cases:

Greenwashing-feltet er i en hastig udvikling i disse år. Siden bogens udgivelse i november 2023 er Copenhagen Cartel, der indgår som case omkring håndtering af en greenwashing-anklage, blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden. En gennemgang af virksomhedens miljørelaterede udsagn fremgår af pressemeddelelsen fra Forbrugerombudsmanden. 

I februar 2024 falder der dom i Danish Crown-sagen, hvilket kan vende op og ned på, hvordan virksomheder vil forholde sig til greenwashing. Endvidere har Europa-Parlamentet i januar 2024 stemt for Green Claims-direktivet, som vil skabe yderligere opmærksomhed blandt virksomheder og i offentligheden omkring greenwashing.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

16.11.2023

Sider:

156

ISBN:

9788757457131

"Klimakommunikation er både en udmærket guide til at undgå greenwashing og en hjælp til at understøtte den klimavenlige markedsføring og udviklingen af en passende, tilhørende virksomhedskultur. Desuden giver den et overblik over muligheder og udfordringer. Et godt sted at begynde den klimavenlige kommunikation."

-Birte Strandby, Bogvægten.dk, 15. december 2023