Kildebeskyttelse

Af

Iben Gjessing, Peter Lambert

Pris

800 kr

Om bogen

Kildebeskyttelse, 2. udgave er en samlet fremstilling af de retsregler og den praksis, der vedrører mediernes kildebeskyttelse. 

Bogen omtaler de problemstillinger, som kan opstå i praksis, og gennemgår bl.a. beskyttelsens indhold, afgrænsning af kildens identitet, hvem der kan påberåbe sig beskyttelse, og hvornår det er berettiget at tilsidesætte den, samt hvilken betydning den teknologiske udvikling har for reglerne. 

2. udgaven indeholder en gennemgang af nyere retspraksis og uddyber navnlig forholdet mellem kildebeskyttelsen i retsplejelovens § 172 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Begge bestemmelser udgør en del af dansk ret, men har et forskelligt anvendelsesområde. Herudover gennemgås nye problemstillinger inden for blandt andet tvangsindgreb. 

Kildebeskyttelse henvender sig fortrinsvis til advokater og jurister ansat ved domstolene anklagemyndigheden og i centraladministrationen eller medierne. Bogen er også relevant for journalister og andre medieaktører, der arbejder dagligt med kildebeskyttelse. 

Advokat Peter Lambert og advokat Iben Gjessing har i mange år beskæftiget sig indgående med medieret, herunder med kildebeskyttelse.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

22.09.2023

Sider:

343

ISBN:

9788757452174

Se på jurabiblioteket