Kapitalmarkedsloven

Af

Jesper Lau Hansen

Pris

1.675 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette 
dette arbejde og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på 
selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, 
der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende 
ret. Dette yderligere materiale fylder umådeligt meget, og da kommentaren 
til lovens egne bestemmelser allerede er ganske omfattende, er de andre retskilder 
kun inddraget ganske kort, hvor det er relevant for forståelsen af loven. 
For en mere dybtgående forståelse af et område må henvises til de juridiske monografier, 
som normalt er begrænsede til enkelte dele af loven. For at lette forståelsen 
af loven har denne kommentar suppleret kommentarerne til de enkelte 
bestemmelser med en del baggrundsstof, heraf en del retshistorie, da det letter 
forståelsen og giver et bedre overblik. Det kan derfor anbefales, at disse indledende 
afsnit konsulteres før kommentarerne til de enkelte paragraffer, medmindre 
brugeren allerede er bekendt med området og blot vil gøre et kort opslag.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

25.05.2023

Sider:

1250

ISBN:

9788771988420

Se på jurabiblioteket