Kapitalgevinstbeskatning

Kapitalgevinstbeskatning

– Kompendium 2018/2019

Af

Mathias Navneet Gørup

Pris

200 kr

Om bogen

Med kompendiet Kapitalgevinstbeskatning får du indblik i, hvilke skattemæssige følger, der er forbundet med dét at realisere en skattepligt ved fx salg, gave, arv, mv. 

Kompendiet behandler særligt avancelovene – ejendomsavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven – samt disses samspil med statsskatteloven. Afsnittene er løbende illustreret med praktiske eksempler, således læseren gives et let overblik over, hvilke regler som anvendes hvornår.

Kompendiet er skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for området, kan også have glæde af at læse bogen.

 

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

09.08.2018

Sider:

154

ISBN:

9788757440775