Juridisk teori, metode og videnskab

Af

Jens Evald

Pris

350 kr

Om bogen

Formålet med denne bog er at give en indføring i forskellige emner, der har betydning på tværs af de juridiske fag, og som derfor egner sig til en samlet fremstilling. 


Bogen danner grundlag for undervisningen i faget Juridisk teori, metode og videnskab ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan læses af alle med interesse for juristernes arbejdsområde. 
 

Med denne 3. udgave er flere kapitler blevet omskrevet først og fremmest for at styrke sammenhængen mellem undervisningen og lærebogen. For at øge læsbarheden og forståelsen af stoffet, indeholder bogen flere eksempler end i de foregående udgaver.


Bogen indeholder følgende kapitler: 
1: Om teori, metode og videnskab 
2: Grundloven, retssystemet og retskilderne 
3: Lovgivningen og lovsproget 
4: Lovfortolkning 
5: Retsprincipper, retsgrundsætninger og ”forholdets natur” 
6: Privates praksis og sædvaner 
7: Retspraksis 
8: Retspolitik 
9: Komparativ ret 
10: Om retsvidenskaben. 
 

Jens Evald, f. 1961. 
Er dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 
og voldgiftsdommer ved Court of Arbitration for Sport (CAS), 
Lausanne, Schweiz.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

01.02.2024

Sider:

220

ISBN:

9788757455724

Se på jurabiblioteket