Juridisk metode for revisorer

Af

Anders Larsen, Law & Economics ApS, René Yssing Rasmussen

Pris

395 kr

Om bogen

Juridisk metode for revisorer er skrevet med det formål at give revisorer en metodebog målrettet de juridiske områder, der er en del af en revisors arbejdsområde i forbindelse med særligt erhvervs-juridiskrådgivning på det erhvervsretlige samt skatte- og afgiftsretlige område.

Revisorer anvender jura i næsten alle arbejdsopgaver – selv ved udarbejdelse af et regnskab, idet regnskaberne skal aflægges efter årsregnskabsloven eller IFRS-standarderne. Ligeledes vil revisorer ofte mødebehov for rådgivning om skatteretlige konsekvenser eller behov for juridisk viden vedrørende f.eks. selskabsretlige omstruktureringsmuligheder af virksomheder og selskaber.

Bogen behandler både danske og EU-retskilder, da en del lovgivning er reguleret af EU. Hele momsområdet er som bekendt reguleret af moms-systemdirektivet, og det er derfor ikke nok for revisorer blot at kende til danske domme og afgørelser på momsområdet. Det er nødvendigt også at inddrage afgørelser fra EU-Domstolen, hvis klienterne skal have korrektvejledning eller rådgivning.

Det er ikke altid, at gældende ret kan læses ud fra lovteksten, direktivet eller forordningen, og det er netop i sådanne tilfælde, at den juridiske metode bliver vigtig. Forfatterne har i denne bog anlagt en revisorvinkel på flest mulige forhold, således at bogen ikke blot er ”endnu” en juridisk metodebog, men en særlig juridisk metodebog for revisorer.

 

ANDERS LARSEN, cand.merc.aud. og ph.d., er ansat ved Aalborg Universitet som postdoc og underviser på revisoruddannelsen.

RENÉ YSSING RASMUSSEN, cand.jur. og MSc (Taxation), er skattechef hos Kirkbi A/S. René er tillige ekstern lektor på Aalborg Universitet og underviser på jura- og revisoruddannelsen

Se alle titler inden for Erhvervsreguleringsret

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

08.08.2022

Sider:

200

ISBN:

9788757454338

Se på jurabiblioteket