Jürgen Habermas

Jürgen Habermas

– Statskundskabens klassikere

Af

Christian F. Rostbøll

Pris

150 kr

Om bogen

Jürgen Habermas hører til blandt vores samtids allervigtigste og mest indflydelsesrige tænkere. Han har siden begyndelsen af 1960'erne og frem til i dag sat dybt præg på debatten ikke blot blandt filosoffer, sociologer og politologer, men også i den offentlighed, som han selv ser som demokratiets vigtigste institution.

Habermas har dedikeret sit liv til at vise, at muligheden for herredømmefri interaktion og en særlig form for fornuft er indbygget i hverdagssproget. Formålet med hans kritiske samfundsteori er dels at analysere, hvilke forhold der truer den kommunikative fornuft i senmoderne samfund og dels at undersøge, under hvilke betingelser denne fornuft kan komme til sin ret inden for demokratiet.

Habermas udvikler konstant sin teori til at kunne analysere de nye udfordringer, som samfundsudviklingen stiller os overfor. I de senere år har han bl.a. leveret vigtige bidrag til diskussionen om forholdet mellem politik og religion og om globaliseringens betydning for demokratiet.

Denne bog præsenterer de dele af Habermas' teoriapparat, som er forudsætningen for at kunne forstå hans bidrag til studiet af politik og samfund.

Podcast

Under Ekstramateriale kan der findes link til Djøfcast - Statskundskabens klassikere. 

Hør professor MSO Christian F. Rostbøll i samtale med professor Peter Nedergaard om Jürgen Habermas.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

27.10.2011

Sider:

131

ISBN:

9788757423884